FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Platforma CEAS to miejsce na integrację i sieciowanie oraz wzmacnianie grup nieformalnych, podnoszenie ich stanu wiedzy z zakresu form pozyskania dofinansowań na realizacje pomysłów dla swojej społeczności lokalnej i promocji swojej grupy. Jedyne takie miejsce, gdzie znajdziesz nieformalne grupy z terenu m. Poznania.
Zgłoś swoją grupę. Założymy profil Waszej grupy. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.
REGULAMIN-PROJEKTU
Razem dla rozwoju – Platforma współpracy CEAS z nieformalnymi grupami sportowym