O NAS

O NAS

Stowarzyszenie Centrum Edukacji i Aktywności Społecznej jest młodą ale prężnie działającą organizacją pozarządową.

Celem głównym naszego  Stowarzyszenia jest rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań w zakresie kultury fizycznej i sportu, turystyki i rekreacji, zdrowego stylu życia oraz edukacji i kształcenia dzieci, młodzieży i osób dorosłych, jak i wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania.

NASZE DZIAŁANIA

W roku 2016 Centrum Edukacji i Aktywności Społecznej zrealizowało 4 projekty dotyczące szeroko rozumianej edukacji i krzewienia zdrowego trybu życia. Pomimo krótkiego stażu, od marca 2016 roku udało nam się pozyskać trzy dotacje, z czego dwie finansowane ze środków publicznych

Projekt jaki zrealizowaliśmy ze środków publicznych (był finansowany z Urzędu Miasta Poznania)  dotyczył aktywizacji i integracji mieszkańców dzielnicy Poznania-Jeżyce. Projekt zakładał  bezpłatne porady dietetyka dla mieszkańców obszaru Poznań -Jeżyce oraz sportowy event dla dzieci i dorosłych na trampolinach, który połączony był z atrakcjami dla dzieci – animacja ruchowa i artystyczna.

Na realizację naszych celów statutowych staramy się również pozyskiwać fundusze płynące ze współpracy z  biznesem –  grant z Firmy Tesco Polska sp. z o.o.   – Decydujesz, pomagamy.

Współpracujemy również z innymi organizacjami pozarządowymi takimi jak np. „Fundacja pomocy wzajemnej  Barka” z którą to organizowaliśmy I i II Bieg na Rzecz Ekonomii Społecznej.

Współpracujemy również z  nieformalnymi grupami sportowymi  z terenu miasta Poznania , które aktywie wspierają nas przy realizacji naszych projektów.